KTK GRONIE - strona główna
Archiwum Treenet

Archiwum Luty, 2016

Piszą o nas…

Na stronie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ukazały się artykuły o działalności naszego klubu:

Zebranie sprawozdawcze – 13.02.2016

Rajd Walentynkowy

Relacja z Rajdu Walentynkowego – 14.02.2014

14 lutego to dzień Walentego – patrona miasta Bieruń położonego opodal Tychów.

Od siedmiu lat  – bez względu na pogodę – Klub Turystyki Kolarskiej  „Gronie” w Tychach organizuje „Rajd Walentynkowy”, w którym uczestniczą członkowie i  sympatycy klubu. W tym roku aż 43 osoby spędziły  ten dzień w naszym „Gronie” – dzień prawdziwego słońca i wzajemnej życzliwości. Przyjechali  na nasz rajd  turyści kolarze z Katowic, Knurowa, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Łazisk Górnych i Rudy Śląskiej.

Kilkunastokilometrowa  trasa wiodła obok  „Kopca bieruńskiego” pochodzącego z 1295 roku określanego przez historyków „gródkiem stożkowym” .  U jego stóp przebiegał ważny szlak solny z Krakowa do Wrocławia, a na  kopcu usytuowany był obronny gródek mający za zadanie zapewnić kontrolę i bezpieczeństwo nad przeprawą przez rzekę, obecnie zwaną Mleczną.

Metą rajdu jest  drewniany kościółek  o konstrukcji wieńcowej pod wezwaniem św. Walentego, zwany przez mieszkańców Bierunia „Walencinkiem”  Data jego powstania  nie jest znana, a pierwsza wzmianka  pochodzi  z 1628 r. Znajdują się w nim  relikwie św. Walentego, których autentyczność potwierdzona jest dokumentem z 28 lutego 1961 r. Od 13 lutego 2015 r. świątynia została podniesiona do godności Sanktuarium św. Walentego. Chętni już indywidualnie uczestniczyli w odbywającym się odpuście.

Zapraszamy na kolejny „Rajd  Walentynkowy” 14.02.2017 roku we wtorek !!!

Opracował   Cezary Sawicki

przodownik KTK „Gronie”

Relacja z Zebrania sprawozdawczego – 13.02.2016

W dniu 13.02.2016 w osiedlowym klubie mieszkańców Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ORION” odbyło się Uroczyste Zebranie Sprawozdawcze Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE”. Oprócz członków i sympatyków Klubu przybyli na nie zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Tychach Kazimierz Okoński oraz P. Barbara Konieczna radna naszego miasta.

Tematem zebrania było sprawozdanie z działalności Zarządu klubu w roku 2015. Zebranie otworzył wiceprzewodniczący „Gronia” kol. Tadeusz Kozerski przedstawiając w obszernym sprawozdaniu działalność Klubu a przede wszystkim mówił m.in. o stałych imprezach (Noworoczny Rajd Rowerowy, Rozpoczęcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego, Święto Roweru, Rodzinny Rajd Rowerowy, Klubowy Zlot, Europejski dzień bez samochodu oraz wycieczkach sobotnio – niedzielnych. Wzięło w nich udział ponad 1500 uczestników, dodatkowo członkowie klubu zdobyli 31 odznak kolarskich i 102 krajoznawcze. Omówiono również finanse oraz plany na rok bieżący. Następnie kol. Kazimierz Okoński przedstawił kalendarz imprez Oddziału PTTK w Tychach na rok 2016. Na koniec wręczył członkom klubu odznaki „25 lat w PTTK” kolegom Piotrowi Frydrychowi oraz Tadeuszowi Kozerskiemu. Kolejnym mówcą był sekretarz Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach kol. Staszek Bajda, który zdał relację z zebrania RRTK w Katowicach oraz poruszył sprawę dofinansowania imprez dla KTK „Gronie” budżetu miasta. Sprawa dofinansowania spotkała się pozytywnym odzewem P. Barbary Koniecznej, która obiecała w tym temacie pomoc. Na zakończenie zebrania Prezes KTK „Gronie Michał Kasperczyk. Barbara Konieczna oraz Kazimierz Okoński wręczyli puchary dla najlepszych turystów i PTK Klubu.

Oto wyniki konkursu:

Najlepszy turysta:

1. Machała Henryk

2. Frydrych Piotr

3. Kowalczyk Daniel

Najlepsza turystka:

1. Mazurek Przystał Antonina

2. Wilemska Grażyna

3. Furman Irena

Najlepszy Przodownik Turystyki Kolarskiej:

1. Mazurek Przystał Antonina

2. Machała Henryk

3. Frydrych Piotr

Opracował:

Stanisław Bajda