KTK GRONIE - strona główna
Relacja z Zebrania sprawozdawczego – 13.02.2016 Treenet
W dniu 13.02.2016 w osiedlowym klubie mieszkańców Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ORION” odbyło się Uroczyste Zebranie Sprawozdawcze Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE”. Oprócz członków i sympatyków Klubu przybyli na nie zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Tychach Kazimierz Okoński oraz P. Barbara Konieczna radna naszego miasta.

Tematem zebrania było sprawozdanie z działalności Zarządu klubu w roku 2015. Zebranie otworzył wiceprzewodniczący „Gronia” kol. Tadeusz Kozerski przedstawiając w obszernym sprawozdaniu działalność Klubu a przede wszystkim mówił m.in. o stałych imprezach (Noworoczny Rajd Rowerowy, Rozpoczęcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego, Święto Roweru, Rodzinny Rajd Rowerowy, Klubowy Zlot, Europejski dzień bez samochodu oraz wycieczkach sobotnio – niedzielnych. Wzięło w nich udział ponad 1500 uczestników, dodatkowo członkowie klubu zdobyli 31 odznak kolarskich i 102 krajoznawcze. Omówiono również finanse oraz plany na rok bieżący. Następnie kol. Kazimierz Okoński przedstawił kalendarz imprez Oddziału PTTK w Tychach na rok 2016. Na koniec wręczył członkom klubu odznaki „25 lat w PTTK” kolegom Piotrowi Frydrychowi oraz Tadeuszowi Kozerskiemu. Kolejnym mówcą był sekretarz Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach kol. Staszek Bajda, który zdał relację z zebrania RRTK w Katowicach oraz poruszył sprawę dofinansowania imprez dla KTK „Gronie” budżetu miasta. Sprawa dofinansowania spotkała się pozytywnym odzewem P. Barbary Koniecznej, która obiecała w tym temacie pomoc. Na zakończenie zebrania Prezes KTK „Gronie Michał Kasperczyk. Barbara Konieczna oraz Kazimierz Okoński wręczyli puchary dla najlepszych turystów i PTK Klubu.

Oto wyniki konkursu:

Najlepszy turysta:

1. Machała Henryk

2. Frydrych Piotr

3. Kowalczyk Daniel

Najlepsza turystka:

1. Mazurek Przystał Antonina

2. Wilemska Grażyna

3. Furman Irena

Najlepszy Przodownik Turystyki Kolarskiej:

1. Mazurek Przystał Antonina

2. Machała Henryk

3. Frydrych Piotr

Opracował:

Stanisław Bajda


Skomentuj artykuł: