KTK GRONIE - strona główna
Sprawy Organizacyjne Treenet

W 2021 roku odbędą się w Klubie Osiedlowym „Orion” w Tychach przy ulicy Orzeszkowej 2 zebrania klubowe KTK GRONIE w następujących terminach:

11 lutego, 11 marca, 15 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 9 września, 14 października, 18 listopada, 9 grudnia.

Wszystkie zebrania odbędą się o godzinie 17:00.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wysokość składki PTTK w 2021 roku