KTK GRONIE - strona główna
Sprawy Organizacyjne Treenet

W 2022 roku odbędą się w Klubie Osiedlowym „Orion” w Tychach przy ulicy Orzeszkowej 2 zebrania klubowe KTK GRONIE w następujących terminach:

10 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca, 8 września, 13 października, 10 listopada, 8 grudnia.

Możliwa zmiana lokalizacji zebrania. Szczegóły będą podawane w ogłoszeniach.

Wszystkie zebrania odbędą się o godzinie 17:00.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx