KTK GRONIE - strona główna
Tyska Odznaka Krajoznawcza Treenet

REGULAMIN TYSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tyska Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach.
2. Celem odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki i poznawania piękna miasta Tychy.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Odznaka jest odpłatna.
5. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tychach ul. Barona 30/2019

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
1. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.
2. Potwierdzenie terenowe można zdobywać na specjalnym arkuszu potwierdzeń lub w sporządzonych przez siebie kronikach. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.
3. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować pieczątką szkół, kościołów, instytucji, sklepów itp.
4. Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych i motorowych indywidualnie lub zbiorowo na terenie miasta Tychy, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.
5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
6. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Tychach.
2. Niniejszy znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2007 r.
3. Traci moc regulamin uchwalony 01.05.2002 r.
4. Potwierdzenia zebrane przed wejściem w życie znowelizowanego regulaminu zachowują ważność i będą weryfikowane wg. zasad sprzed 01.12.2007 r.
5. Znowelizowany regulamin obowiązuje turystę od momentu zbierania potwierdzeń po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA
I. Zabytki i obiekty krajoznawcze.
1. Browar książęcy – ul. Mikołowska. Wejście od ul. Katowickiej.
2. Zabudowania ulicy Damrota z domami XIX w.
3. Zabudowa Rynku z fontanną.
4. Stary młyn z końca XIX w. – ul. Starokościelna.
5. Pałac wraz z muszlą koncertową i pijalnią piwa – ul. Katowicka 2.
6. Zameczek myśliwski książąt pszczyńskich – Promnice.
7. Resztki zabudowań po dawnej hucie żelaza (Paprocka Huta) – Paprocany, ul. Nad Jeziorem.
8. Fabryka celulozy i papieru z XIX w. – Czułów, ul. Katowicka 182.
II. Miejsca pamięci narodowej.
1. Pomnik Powstańca Śląskiego – ul. Damrota (przed S.P. nr 1).
2. Pomnik Walki i Pracy w Parku Miejskim (tzw. żyrafa) – ul. Edukacji.
3. Pomnik Pamięci Zamordowanych 22.09.1944 r. – ul. Kościuszki.
4. Tablica upamiętniająca zryw ludu śląskiego w I Powstaniu Śląskim – budynek przedszkola nr 3 – ul. Paprocańska 156.
5. Popiersie gen. Stefana „Grota” Roweckiego (plac za budynkiem WKU) – zbieg ul. Grota Roweckiego i Cyganerii.
6. Pomnik ku czci 5-ciu obywateli Urbanowic zamordowanych przez hitlerowców – ul. Przejazdowa.
III. Kościoły i kapliczki przydrożne.
1. Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny – ul. ks. Damrota 62.
2. Kościół p.w. Ducha Świętego – ul. Myśliwska 43.
3. Kościół p.w. Św. Krzysztofa – ul. Wyszyńskiego 1. W kościele tablice pamiątkowe.
4. Kościół p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – Plac Zbawiciela 1.
5. Kościół p.w. Krzyża Świętego (Czułów) – ul. Bzów 15.
6. Kościół p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (Cielmice) – ul. Targiela.
7. Kościół p.w. Św. Jana Robotnika (Wartogłowie) – ul. Dzwonkowa 49.
8. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów (Wilkowyje) – ul. Wilcza 11, oraz figura Matki Boskiej z 1916 r. na dziedzińcu kościoła.
9. Kościół p.w. Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask (Urbanowice) – ul. Kościelna 30.
10. Kościół p.w. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Klary – ul. Paprocańska 90.
11. Kapliczka słupowa z 1706 r. – ul. Nowokościelna.
12. Krzyż kamienny – ul. Biblioteczna.
13. Krzyż kamienny – ul. gen. Grota Roweckiego (obok supersamu A-Z).
14. Kapliczka Św. Jana Nepomucena – Cielmice ul. Jedności.
15. Kapliczka Św. Tekli – Cielmice ul. Jedności.
IV. Galerie i wystawy.
1. Galeria „Obok” ul. Kard. Hlonda 1 (czynna wt.-sob.)
2. Galeria „Miriam” Pl. Baczyńskiego 23 (czynna pon.-sob.)
V. Muzea.
1. Tyskie Muzeum Piwowarstwa – ul Katowicka 9.
2. Muzeum Miejskie – ul Katowicka 9.
VI. Miejsca rekreacyjno-sportowe.
1. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.
VII. Obiekty współczesne.
1. Gmach Urzędu Miasta Tychy – al. Niepodległości 49.
2. Stadion Zimowy – ul. gen. De Gaulle’a 2.
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – ul. Edukacji 102.
4. Hotel „Piramida” ul. Sikorskiego 100.

VIII. Obiekty przyrodnicze.
1. Park zabytkowy przy pałacu – ul. Katowicka 2.
2. 2 lipy – drobno i szerokolistna (pomniki przyrody) – Paprocany (przy mostku na Gostynce w kierunku do Paprockiej Huty).
Życzymy miłych wrażeń podczas zdobywania Odznaki.
Zarząd Oddziału PTTK Tychy.
Za zgodą Urzędu Miasta i Zarządu Oddziału PTTK Tychy.
Opracował Instruktor Krajoznawstwa Regionu Stanisław Bajda.

Tyska Odznaka Krajoznawcza – Arkusz potwierdzeń