KTK GRONIE - strona główna
Archiwum Treenet

Archiwum Luty, 2010

Sprawozdanie z uroczystego zebranie klubowego (20.02.2010)

W dniu 20 lutego 2010r. odbyło się uroczyste zebranie sprawozdawcze Klubu Turystyki Kolarskiej “GRONIE” przy o/PTTK w Tychach. W Osiedlowym Klubie Mieszkańców „ORION” spotkało się przy kawie, herbacie i ciasteczkach 28 członków i sympatyków naszego klubu wśród których znalazł się Honorowy Członek KTK „GRONIE” Ewald Bereska oraz kilku Przodowników Turystyki Kolarskiej.. Zebranie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście:
- prezes Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach Pani Ewa Dziekońska
- przedstawiciel Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną Pan Jakub Chełstowski
- prezes Oddziału PTTK w Tychach Pan Przemysław Major.
Każdy uczestnik zebrania otrzymał 10 numer gazetki klubowej „W naszym gronie”, kalendarz wycieczek i imprez kolarskich na sezon 2010 organizowanych przez KTK „Gronie” oraz propozycje nowych regulaminów konkursów na najaktywniejszego turystę kolarza i najaktywniejszego przodownika turystyki górskiej organizowanych przez Klub. Wyłożono również kilkanaście egzemplarzy Sprawozdania Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK za okres XVI kadencji (2006-2009).
Zebranie otworzył, serdecznie witając wszystkich zebranych prezes KTK „GRONIE” Kazimierz Okoński. Przedstawiony przez niego program zebrania przewidywał:
1. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2009
2. Sprawozdanie Zespołu Znakarzy
3. Sprawozdanie finansowe
4. Przedstawienie planów Klubu na rok 2010
5.Wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom konkursów na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej i najaktywniejszych turystów kolarzy w kategoriach mężczyzn i kobiet
6. Omówienie wyjazdu na VI Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej
7. Prezentację trójkąta turystycznego Tychy- Mikołów- Pszczyna
8. Prezentację zdjęć z imprez klubowych.

Ad.1 Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 złożył Prezes Kazimierz Okoński.
Ad.2 Sprawozdanie Zespołu Znakarzy przedstawiła prezes Jolanta Jaromin
Ad.3 Ze stanem finansów Klubu zapoznała zebranych skarbnik Klubu Jolanta Jaromin
Ad.4 Plany na rok 2010 przedstawił wiceprezes Klubu Tadeusz Kozerski. Podkreślił, że tematem przewodnim tegorocznych wycieczek będzie poznawanie kościołów i architektury drewnianej.
Korzystając z okazji zapoznał również obecnych ze sprawami poruszanymi na XVI Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego w Warszawie w dniu 13.02.2010r. na której reprezentował nasz Klub.
Ad.5 Przed ogłoszeniem wyników konkursów na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej i najaktywniejszych turystów kolarzy w kategoriach mężczyzn i kobiet, kolega Stanisław Bajda, który wykonał zestawienia i obliczenia niezbędne dla ustalenia kolejności, objaśnił przesłanki, które skłoniły go do ponownego opracowania regulaminów tych konkursów.
Puchary zdobywcom pierwszych miejsc oraz pamiątkowe dyplomy osobom sklasyfikowanym na 2 i 3 pozycji wręczył prezes Oddziału PTTK w Tychach Pan Przemysław Major.
Stosowne dyplomy przygotowano również dla sponsorów Klubu
Po tej miłej ceremonii zebrani wznieśli toast szampanem za pomyślność w 2010 roku.
Ad.6 Prezes Kazimierz Okoński zaprosił zebranych do uczestnictwa w VI Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej będącym również Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy w dniach 10-17 lipca 2010 w Prudniku. Przedstawił koszty i zaproponował rozważenie trzech wariantów dojazdu na imprezę.
Ad.7 Prezes Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach Pani Ewa Dziekońska przedstawiła koncepcję programu zaprojektowanego przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach (w ramach Lokalnej Agendy 21). Program zmierza do stworzenia trasy przyrodniczo-kulturowej w trójkącie Tychy – Mikołów – Pszczyna. Pani prezes podziękowała Kazimierzowi Okońskiemu i Jolancie Jaromin za dotychczasową pomoc i podkreśliła, że liczy na dalszą dobrą współpracę z naszym Klubem
Ad. 8 Pokaz zdjęć kolegów Jana Kątnego, Jacka Kotowskiego i Piotra Frydrycha zakończył zebranie.

Zdjęcia autorstwa Piotra Frydrycha dostępne są w galerii.
(pak)

Spotkanie Aktywu Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego

30 stycznia 2010roku w Katowicach odbyło się Spotkanie Aktywu Turystyki Kolarskiej województwa śląskiego. Gospodarzem spotkania był Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej „Wagabunda”, który zainaugurował obchody 25 lecia działalności. Klub „GRONIE” reprezentowali: Okoński Kazimierz, Kozerski Tadeusz, Mazik Jan, Frydrych Piotr oraz Bereska Ewald. Zdjęcia autorstwa Piotra Frydrycha dostępne są w galerii