KTK GRONIE - strona główna
Relacja z VII Rajdu Rowerowego „Śladami Powstańców Śląskich” – 15.08.2020 Treenet
ROK 2020 to rok 101- wszej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego oraz obchodów 100-lecia II Powstania Śląskiego. Jednocześnie  to czas, kiedy w Polsce wprowadzono ograniczenia związane z pandemią COViD-19 przy organizowaniu imprez plenerowych, nakazano stosować  maseczki ochronne i  zachowywać dystans społeczny. W związku z tą sytuacją, władze miasta Tychy w tym roku odstąpiły od  tradycji dotychczasowego obchodzenia kolejnych rocznic tych wydarzeń. Zrezygnowano z uroczystości    w Paprocanach i Urbanowicach oraz  Rowerowego Rajdu Powstańczego. Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach w skromniejszym wymiarze 15.08.2020 roku zorganizował już po raz siódmy Rajd Rowerowy „Śladami Powstańców Śląskich” z trasami o dystansie  60 – ciu i 30 – tu kilometrów. Rozpoczęcie Rajdu miało miejsce przy pomniku Powstańca na placu Wolności w Tychach. Po przywitaniu zebranych przez prezesa KTK GRONIE, pracownica Muzeum Miejskiego w Tychach wygłosiła krótką prelekcję o genezie i historii  Powstań Śląskich. Zapalono okolicznościowy znicz przy pomniku Powstańca i wykonano wspólne zdjęcie, a następnie uczestnicy Rajdu rozjechali się na  swoje  trasy: krótszą  – przez Mikołów i Czułów do mety w Paprocanach (przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Przedszkola przy ulicy Paprocańskiej w Tychach) oraz dłuższą – poprzez Katowice, Mysłowice, Lędziny do mety przy pomniku w Urbanowicach. Odwiedzono między innymi: w Mikołowie – pomnik na Wzgórzu poświęcony Powstańcom Śląskim zamordowanym  przez hitlerowców 17 września 1939 roku, w Mysłowicach – skwer przy dawnej Kopalni „Mysłowice” z tablicami poświęconymi wydarzeniom z 15.08.1919 roku poprzedzającymi wybuch I Powstania Śląskiego, groby poległych powstańców na cmentarzu w Tychach oraz pomniki w Czułowie, Lędzinach i Urbanowicach. W odwiedzanych miejscach – pod tablicami i pomnikami były zapalane okolicznościowe znicze. W imprezie uczestniczyło  kilkanaście osób, w tym turyści z Katowic i Mysłowic. Wszyscy  otrzymali okolicznościowe naklejki, a najmłodsi i najstarsi – puchary ufundowane przez Oddział PTTK w Tychach. W ten słoneczny dzień, najmłodszymi byli: Małgorzata Łużny oraz Artur Samoszyn, a najstarszymi: Daniel Kowalczyk i Piotr Frydrych. Zapraszamy za rok na kolejny już Rajd będący naszym hołdem dla historii tamtych lat.

opr. Cezary Sawicki


Skomentuj artykuł: