KTK GRONIE - strona główna
Relacja z udziału w X Jesiennych Spotkaniach Rodzinnych „Wagabundy” Treenet
W X Rajdzie JESIENNE SPOTKANIA RODZINNE wzięło udział 13 osób. Za najliczniejszą drużynę Klub „GRONIE” otrzymał piękny puchar. Najmłodszy uczestnik tego rajdu został obdarowany PUCHAREM a został nim sympatyk naszego „GRONIA” Szymon Polczyk. Kolega Jan Kątny biorący udział w konkursie krajoznawczym zdobył I miejsce otrzymując następny piękny puchar. Inicjatorka tego wyjazdu pani ANTONINA prosi aby osoba, która nie wpłaciła wpisowego (5,- zł) a przecież korzystała ze wszystkich BONUSÓW na w/w Rajdzie uregulowała tę zaległość (może ktoś się zapomniał w tej sytuacji, bo było jednak małe za zamieszanie)
Nadmienić należy, że pogoda mimo nieciekawych prognoz DOPISAŁA!!!!!

Skomentuj artykuł: