KTK GRONIE - strona główna
RELACJA Z WYCIECZKI – ZDOBYWAMY „TYSKĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ PTTK” Treenet
Klub Turystyki Kolarskiej „GRONIE” w sobotę 19.03.2016 r. witał WIOSNĘ  wycieczką zdobywania „TYSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ  PTTK ‘’ W wycieczce uczestniczyło 13 osób (klubowicze + sympatycy naszego klubu). Obiektów do zwiedzania mnóstwo, jednym z nich to budowa nowego kościoła i Klasztoru pw. św. Franciszka i Klary, projekt autorstwa Stanisława Niemczyka nawiązujący do średniowiecznej architektury, sama bryła kościoła oparta jest na planie krzyża św. Franciszka, który symbolizować będzie 5 kościelnych wież. Świątynia  ma być dwupoziomowa. W dzielnicy Czułów znajduje się  Fabryka Celulozy i Papieru, która pracuje już od 1887 r. a utworzona została przez pszczyńskiego księcia. W czasie walk wyzwoleńczych, została poważnie zniszczona i odbudowana po wojnie. W 1996 r. sprywatyzowana i sprzedana  francuskiej spółce. Muzeum Miejskie otwarto w kwietniu 2005 r. i mieści się w wyremontowanym przez Browary Tyskie  zabytkowym budynku suszarni  młóta.  Wystawa przedstawia  narzędzia pracy na roli oraz wcześniejsze maszyny rolnicze, które były użyteczne tylko wtedy kiedy ciągły je zwierzęta np. pługi, brony, siewniki. Ręczne takie jak sierp, kosa, wialnia oddzielająca plewy od zboża napędzana ręcznie. Mogliśmy sobie powspominać lata dziecinne gdyż większość z nas pochodzi  z wiosek i małych miasteczek. Często dzieci pomagali rodzicom w pracach polowych. Mogliśmy  zobaczyć  ziarna zbóż  pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, oraz przepiękne snopy zboża. Przeróżne zapasy w słojach jak: miód, powidła, kompoty. OD MYSZY DO CESARZA WSZYSCY ŻYJĄ Z GOSPODARZA -  to napis na bochenku chleba. Ta wystawa właśnie przedstawia, że przez ciężką pracę na roli, ziemia daje nam plony dla naszej egzystencji Na PLACU BACZYŃSKIEGO – Galeria MIRIAM – przepiękna wystawa obrazów różnych autorów a naprzeciw – Galeria Sztuki „OBOK” z wystawą fotografii. ŻYRAFA tak teraz młodzi tyszanie nazywają POMNIK WALKI I PRACY wzniesiony w 1975r. ze względu na swą formę i 20m wysokość. Co najważniejsze to pogoda  dopisała, wszyscy szczęśliwi, że pedałując mogli jeszcze  zwiedzać nasze miasto.

Opracowała: Antonina Mazurek Przystał

Zdjęcie – Jacek Kotowski

Skomentuj artykuł: