KTK GRONIE - strona główna
Archiwum Treenet

Archiwum Luty, 2018

Relacja wyjazdowego Wojewódzkiego Spotkania Działaczy Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego – Tychy 17.02.2018

W dniu 17.02.2018 w tyskiej Mediatece odbyło się wyjazdowe Wojewódzkie Spotkanie Działaczy Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK województwa śląskiego. Powodem organizacji tego spotkania w naszym mieście było 20 lecie powstania KTK GRONIE, który to klub był organizatorem tej imprezy. Zanim jednak uczestnicy spotkania spotkali się w Mediatece mogli zwiedzić z przewodnikiem filię Muzeum Miejskiego w Tychach a mianowicie. Tyską Galerię Sportu mieszczącą się na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Edukacji. Po zwiedzeniu Galerii i stadionu wszyscy przybyli do Mediateki, gdzie rozpoczęło się  spotkanie. Otworzył je i przywitał przybyłych gości prezes tyskiego GRONIA kol. Cezary Sawicki, który zaprosił do stołu prezydialnego Przewodniczącego RRTK PTTK woj. śląskiego w Katowicach Marka Kobę a chwili obecnej już po wyborach także przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, oraz honorowego członka PTTK kol. Stanisława Radomskiego Po powitaniu zgromadzonych na sali gości przedstawił pokrótce plan zebrania i przekazał głos kol. Markowi. Pierwszym punktem było zdanie przedstawicielom klubów obecnych na spotkaniu relacji przez Marka Kobę z XVIII Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK, która odbyła się na początku lutego w Warszawie. Następnie wiceprezydent UECT kol. Stanisław Karuga wręczył turystom zdobyte przez nich w 2017 roku odznaki UECT. W następnej kolejności zostały wręczone wyróżniającym się działaczom Odznaki R.R.T.K. PTTK w Katowicach – za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. śląskim. Z naszego klubu wyróżnienia te otrzymali: Kątny Jan, Kotowski Jacek, Mazurek Antonina oraz Sawicki Cezary. Oprócz „tyszan” odznaki otrzymali także trzej turyści z klubu Catena w Bytomiu. Po tej miłej chwili głos zabrał kol. Piotr Rościszowski przedstawiciel Śląskiego Klubu Znakarzy PTTK , który opowiedział o budowie ścieżek rowerowych oraz o trudnościach związanych z realizacją ich budowy i modernizacji w terenie. Po wystąpieniu kol. Piotra nastąpił czas na zaprezentowanie wszystkim obecnym historii i działalności naszego klubu. W bardzo czytelny i przejrzysty sposób zrobił to podczas prezentacji multimedialnej były wieloletni prezes klubu kol. Kazik Okoński. Przedstawił historię GRONIA począwszy od roku 1998 do dzisiaj. Mogliśmy wysłuchać i dowiedzieć się o imprezach, w których klub brał udział począwszy od imprez i wycieczek jednodniowych organizowanych dla mieszkańców naszego miasta po wycieczki wielodniowe oraz imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym takich jak: Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej, Centralny Zlot Turystów Kolarzy i rajdy AIT a chwili obecnej rajdy UECT. Mogliśmy poznać wizerunki działaczy klubowych dawnych i obecnych.. Kolega Kazik wspomniał także w ciepłych słowach działaczy, których już nie ma między nami kolegów Kazimierza Fizyka – prekursora turystyki rowerowej naszym mieście oraz honorowego członka naszego klubu, który odszedł naszego grona w październiku zeszłego roku naszego nestora zakochanego w kolekcjonowaniu precjozów związanych z rowerem, posiadającego w swoim mieszkaniu jedyne w swoim rodzaju muzeum kol. Ewalda Bereskę. Ci którzy o tym nie wiedzieli dowiedzieli się, że w naszych rajdach brały udział takie znane osoby jak byli kolarze – Stanisław Gazda i Zygmunt „Zyga” Hanusik. oraz himalaista zdobywca korony ziemi Krzysztof Wielicki. Po prezentacji zaczęła się dyskusja. kol. Zbyszek Pawlik – Prezes Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek” z Cieszyna przedstawił propozycję zorganizowania Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Zembrzycach w 2021 roku przez chętne kluby zrzeszone w Regionalnej Radzie Turystyki Kolarskiej PTTK Województwa Śląskiego a kol. Leszek Wolny z „Wagabundy” Katowice zaproponował ustanowienie regulaminu doboru osób towarzyszących PTK w zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej. Następnie delegaci reprezentujący kluby zrzeszone w Regionalnej Radzie Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego przekazali dyplomy i podziękowania dla naszego klubu z okazji jego jubileuszu. Na zakończenie uroczystego spotkania każdy uczestnik mógł skosztować przepysznych kanapek oraz napić się kawy lub herbaty.

opr. S. Bajda

Pozostałe zdjęcia w galerii

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – 23.02.2018

ZEBRANIE 17.02.2018

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KTK GRONIE

zgłoszonych do udziału w konferencji

aktywu PTTK w dniu 17.02.2018 w Tychach

Program:

  • 9.00 -10.20    – zwiedzanie z przewodnikiem Tyskiej Galerii Sportu – filii Muzeum Miejskiego oraz Stadionu Miejskiego w Tychach, ul. Edukacji 7
  • 10.40 – 11.00 – przywitanie uczestników w Mediatece, Al. Piłsudskiego16
  • 11.00 – 11.40 – konferencja Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej PTTK
  • 11.40 – 11.55 – sprawozdanie Śląskiego Klubu Znakarzy PTTK
  • 12.00 – 12.25 – prezentacja multimedialna z okazji 20-lecia KTK GRONIE
  • 12.30 – 13.15 – dyskusja i zamknięcie konferencji
  • 13.20 – 13.45 – poczęstunek
  • 13.50                zakończenie

Zarząd KTK GRONIE

W Klubie Turystyki Kolarskiej GRONIE podsumowano 2017 rok

8 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej MEDIATEKI w Tychach odbyło się zebranie członków i sympatyków Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE działającego przy Oddziale PTTK w Tychach. Dokonano podsumowania pracy klubu za 2017 rok oraz zarządu – po roku jego pracy. Zarząd  tworzą: Cezary Sawicki – prezes,  Antonina Mazurek -  v-ce prezes i sekretarz oraz  Teresa Kściuk – skarbnik.
W sprawozdaniu prezes Klubu  przedstawił zagadnienia  organizacyjne i  programowe, na których koncentrował się zarząd w swojej pracy oraz osiągnięcia Klubu.
Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE w minionym roku:
sklasyfikowany został na 3 miejscu w ogólnopolskim współzawodnictwie „ Na najlepiej pracujący klub turystyki kolarskiej PTTK w 2016 roku”;
liczy 48 członków PTTK  (w roku poprzednim 30 członków) opłacających składki  PTTK;
zorganizował  70 imprez  (w tym 63 w naszym województwie), w których wzięły udział 1284 osoby; rodzaje imprez: 1 dniowe – 60  – 1180 uczestników; 2-4 dniowe – 5 – 53 uczestników, 5 dniowych i dłuższych – 5 – 51 uczestników, 1 wyjazd na 8 dniowy  zlot UECT do Luksemburga – 31 uczestników.
Klub liczy 9 aktywnych Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK , 3 Organizatorów Turystyki PTTK, 3 znakarzy oraz 1 opiekuna SKKT.
Zarząd podziękował wszystkim za aktywny udział w organizowanych imprezach oraz liczny  udział w comiesięcznych Spotkaniach Klubowych w Klubie ORION przy TSM Oskard.
Nagrodzono  trofeami szklanymi (zamiast tradycyjnych pucharów)  laureatów dwóch konkursów klubowych na:
Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej KTK GRONIE 2017
I    miejsce   Mazurek Antonia
II        „        Frydrych Piotr
III       „        Sawicki Cezary
Najaktywniejszego Turystą Kolarza  KTK GRONIE 2017
I    miejsce    Frydrych Piotr
II         „        Kotowski Jacek
III        „        Mazurek  Antonina
Kolega Stanisław Bajda został wyróżniony specjalnym trofeum za całokształt działalności na rzecz KTK GRONIE.
2018  rok – to rocznica  20-lecia założenia Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach. Z tej okazji podziękowano dotychczasowym prezesom: Kazimierzowi Okońskiemu, Michałowi Kasperczykowi, Tadeuszowi Kozerskiemu oraz członkom poprzednich zarządów za ich wkład w rozwój i budowanie marki  KTK GRONIE w  naszym mieście  oraz kraju.

opr. Antonina Mazurek

Pozostałe zdjęcia w galerii