KTK GRONIE - strona główna
Archiwum Treenet

Archiwum Styczeń, 2017

ZEBRANIE – 16.02.2017

Zarząd KTK „Gronie’ zaprasza członków i sympatyków klubu na comiesięczne zebranie. Zebranie odbędzie się tradycyjnie w Klubie Osiedlowym „Orion” przy ulicy Orzeszkowej 2 w dniu 16.02.2017 o godzinie 17:00.

Na zebraniu będzie można opłacić składki PTTK za rok 2017 (45PLN – składka normalna; 25 PLN – składka ulgowa). Będzie także można zapłacić składkę klubową w wysokości 24PLN.

Relacja z Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego KTK „Gronie” w Tychach – 21.01.2017

W dniu 21.01.2017 w osiedlowym klubie mieszkańców Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ORION” odbyło się Uroczyste Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie”. Zebranie otworzył kol. Tadeusz Kozerski witając  przybyłych członków i sympatyków klubu. Po wyborze Przewodniczącego zebrania, którym został kol. Kazimierz Okoński zatwierdzono porządek obrad i wybrano Komisję Mandatową i Skrutacyjną.  Następnie w imieniu ustępującego zarządu klubu głos zabrał v-ce Prezes Tadeusz Kozerski przedstawiając dokonania klubu na przestrzeni ostatniej kadencji. Po kol. Tadeuszu sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący kol. Czarek Sawicki. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i przedstawiono wyniki klasyfikacji na najlepszego przodownika, najlepszego turystę i turystkę „Gronia”.

Najlepszy Przodownik Turystyki Kolarskiej KTK „Gronie” w 2016 r.:

1. Antonina Mazurek – Przystał

2. Piotr Frydrych

3. Henryk Machała

Najlepszy turysta kolarz KTK „Gronie” w 2016 r.:

1. Henryk Machała

2. Piotr Frydrych

3. Stanisław Bajda

Najlepsza turystka kolarz KTK „Gronie” w 2016 r.:

1. Antonina Mazurek – Przystał

2. Grażyna Wilemska

3. Irena Furman

Wszyscy turyści zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu KTK „Gronie” na lata 2017 – 2020, delegatów na Zjazd Oddziału oraz delegatów do Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach. Wcześniej zebranie przegłosowało, że zarząd będzie liczył 3 osoby i że nie będzie Komisji Rewizyjnej, gdyż takowa istnieje przy Oddziale PTTK w Tychach, gdzie KTK „Gronie” jest członkiem.

Po ukonstytuowaniu się Zarząd KTK „Gronie” przedstawia się następująco:

Cezary Sawicki – Prezes

Antonina Mazurek Przystał – v-ce Prezes oraz Sekretarz

Teresa Kściuk – Skarbnik

Na koniec zebrania głos zabrał nowy Prezes Klubu kol. Czarek Sawicki przedstawiając plan działań na obecną kadencję. Zebranie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze i zakończyło się wypiciem symbolicznej lampki „szampana”.

Opracował: Stanisław Bajda

VIII RAJD WALENTYNKOWY – 14.02.2017

We wtorek 14.02.2017 r. Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach zaprasza na VIII Rajd Walentynkowy. Zbiórka uczestników o godz. 10:00 przy Oddziale PTTK – al. Niepodległości 198. W programie zwiedzanie zabytkowego kościoła pw. św. Walentego w Bieruniu Starym. Książeczki kolarskie będzie można podbić okolicznościową pieczątką. Prowadzący Tadeusz Kozerski.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KTK „GRONIE” – 21.01.2017

PROSI SIĘ CZŁONKÓW KLUBU O WZIĘCIE ZE SOBĄ NA ZEBRANIE LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH PTTK

Relacja z Rajdu Noworocznego

Już osiemnasty raz miłośnicy dwóch kółek z Tychów wspólnie z członkami Klubu Turystyki Kolarskiej  „Gronie” aktywnie witali 2017 Rok.  Zachętą do tego była także  słoneczna pogoda, brak śniegu i mrozu. W samo południe 1 stycznia  kilkadziesiąt osób wyjechało  spod siedziby Oddziału PTTK w Tychach do mety Rajdu Noworocznego zlokalizowanej przy Pomniku  Żołnierzy 1939 roku w Gostyni Śląskiej. Na mecie spotkało się około stu turystów kolarzy z różnych miast: Mikołowa, Tychów, Żor, Pszczyny, Katowic i Rybnika.   Życzono sobie ciekawych wypraw rowerowych. Była  symboliczna lampka szampana, wspólne zdjęcia, pieczątka okolicznościowa, ognisko i pieczenie kiełbasek.

W naszym (KTK) „Gronie” kręcenie rozpoczęło się od nowa.

opr. Cezary Sawicki