KTK GRONIE - strona główna
Archiwum Treenet

Archiwum Luty, 2008

X-lecie KTK „GRONIE”

16 lutego 2008r w Osiedlowym Klubie Mieszkańców „ORION” przy ul. Orzeszkowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10 lecia Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE” działającego przy o/PTTK w Tychach. Na które przybyło liczne grono członków klubu, władze PTTK i zaproszeni goście. Program spotkania przedstawiał się następująco:

 • Historia Klubu,
 • Sprawozdanie z działalności,
 • Wręczenie wyróżnień,
 • wystąpienia i dyskusje,
 • sondaż na temat wyjazdu na Międzynarodowy  Rajd Turystów Kolarzy, Portugalia czy Holandia?
 • Toast i poczęstunek.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Poniżej sprawozdanie z działalności Klubu.

Prekursorem turystyki kolarskiej w Tychach był Turystyczny Klub Kolarski „Wszędobylscy” który powstał na początku 1968 roku kiedy oddział PTTK został przeniesiony do Tychów z Mikołowa. Po krótko trwałej działalności Klub jednak przestał istnieć. Dzięki staraniom ówczesnego prezesa Oddziału Kol. Kazimierza Kubiaka oraz Kol. Kazimierza Fidyka i Kol. Henryka Skornąga z dniem 20 października 1981 roku powstała Komisja Turystyki Kolarskiej, która działała do 12 lutego 1998 roku. W dniu tym na zebraniu Komisji powołano do życia Klub Turystyki Kolarskiej, któremu później nadano nazwę „GRONIE”.

Pierwszy zarząd Klubu prezentował się następująco:
Prezes – Kazimierz Okoński,
Sekretarz – Zbigniew Wojciechowski,
Skarbnik – Maria Chudzikowska,
Członkowie – Ewald Bereska, Mieczysław Lachowski, Jan Mazik.

W kolejnych latach w skład zarządu wchodzili: 16 grudnia 2000 roku:

Prezes – Okoński Kazimierz,
Vice Prezes – Mazik Jan,
Sekretarz – Okoński Mirosław,
Skarbnik – Jaromin Jolanta,
Członek – Stefan Mazgaj,

Zarząd w tym składzie działał do 12 lutego 2005 roku, kiedy powołano nowy:

Prezes – Okoński Kazimierz,
Vice Prezes – Mazik Jan,
Sekretarz – Kasperczyk Michał,
Skarbnik – Jaromin Jolanta,
Członek – Zbrzeski Andrzej.

Na tym zebraniu powołano również Komisje Rewizyjną Klubu, w składzie:

Prezes – Szulc Leszek,
Członkowie – Wojciechowski Zbigniew, Mazurek Antonina.

Pierwszy Zarząd Klubu postawił przed sobą ambitny cel, chciał uwidocznić działalność na znaczącym miejscu w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć postanowiono:

- zgłosić się do Ogólnopolskiego konkursu na najlepiej pracujący Klub Turystyki Kolarskiej PTTK,
- rozwinąć organizację coniedzielnych wycieczek w okolicach Tychów,
- zwiększyć ilość wyjazdów na imprezy organizowane przez inne klubu kolarskie w województwie śląskim,
- oraz wyjazd na imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe.

Zadania te udało się zrealizować i tak w 1998 roku Klub w konkursie zajął IV miejsce, a w następnych latach: 1999 rok – V miejsce, 2000 rok – II miejsce, 2001 rok – III miejsce, 2002 rok – IV miejsce, 2003 rok – V miejsce, 2004 rok – III miejsce, 2005 rok – V miejsce, 2006 rok – IV miejsce.

W latach 1998-2007 klub zorganizował 555 imprez i wycieczek w których wzięło udział ponad 11 tysięcy uczestników. Imprezy i udział w rozbiciu na poszczególne lata:

1998 – 30 imprez – 963 uczestników,
1999 – 62 imprezy – 1175 uczestników,
2000 – 48 imprez – 1073 uczestników,
2001 – 53 imprez – 1173 uczestników,
2002 – 67 imprez – 1038 uczestników,
2003 – 58 imprez – 1044 uczestników,
2004 – 38 imprez – 682 uczestników,
2005 – 66 imprez – 1326 uczestników,
2006 – 63 imprez – 1418 uczestników,
2007 – 70 imprez – 1521 uczestników.

Do Kalendarza imprez organizowanych na terenie woj. Śląskiego weszły już na stałe nasze imprezy:

- Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego,
- Święto Roweru,
- Tyski Zlot Turystów Kolarzy,
- Rodzinny Rajd Rowerowy, organizowany wspólnie z MOSiR Tychy,
A od 2006 roku również Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu.

Klub KTK „GRONIE” organizował także wyjazdy na Międzynarodowe Rajdy AIT, a od 2007 roku na Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT, gdzie oprócz członków Klubu uczestniczyli również z innych klubów z całej Polski, i tak:

1998 – Sareburg, Francja – 19 osób,
1999 – Visssenbjerg – Dania – 24 osoby,
2000 – Tournai, Belgia – 26 osób,
2001 – Giżycko, Polska – 21 osób,
2002 – Mafra, Portugalia – 10 osób, organizatorem byli działacze ze Złotowa.
2003 – Svendborg, Dania – 28 osób,
2004 – Hasselt, Belgia – 24 osoby,
2005 – Pont-a-Mousso, Francja – 26 osób,
2006 – Yerdon-les-Bains, Szwajcaria – 21 osób,
2007 – Namur, Belgia, UECT – 27 osób.

Tradycją stało się również Powitanie Nowego Roku na Rowerze – Noworoczny Rajd Rowerowy rozpoczęliśmy w roku 2000.

Dużą popularnością cieszy się w klubie zdobywanie odznak kolarskich i krajoznawczych. Członkowie oraz sympatycy klubu w mijającym dziesięcioleciu zdobyli 1118 odznak turystyki kolarskiej i krajoznawczej.

Kolarska Odznaka Turystyczna brązowa – 112,
Kolarska Odznaka Turystyczna srebrna – 56,
Kolarska Odznaka Turystyczna złota – 31,
Duża Srebrna – 13, Duża Złota – 8,
Za wytrwałość – 3,
Rajd Dookoła Polski – 8,
Szlakiem Zamków w Polsce – 16,
Szlakiem Wielkiej Wojny – 3,
AIT – międzynarodowa odznaka Turystyczna – 17.

Odznaki krajoznawcze ogólnopolskie, regionalne oraz okolicznościowe – 827.

Do rekordzistów w zdobywaniu odznak należą:
1)   
Kol. Bajda Stanisław – 240 odznak kolarskich i krajoznawczych,
2)   
Kol. Frydrych Piotr – 173 odznaki kolarskie, krajoznawcze i górskie.

Aktualnie ważne uprawnienia Przodownika posiada 19 osób z czego 2 z uprawnieniami nie podlegającymi dalszej weryfikacji. 2 znakarzy Szlaków Turystycznych, 1 organizator turystyki, 1 strażnik ochrony, 1 regionalny instruktor krajoznawstwa. Przodownicy naszego klubu prowadzili również wycieczki kolarskie na rzecz innych, w zakładach pracy, w szkole, oraz dla organizacji sąsiadujących z Tychami. Klub współpracuje z MOSiR Tychy organizując Rodzinny Rajd Rowerowy a także z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta – wynikiem współpracy przewodnik „Trasy Rowerowe w Tychach”.

Członkowie KTK „GRONIE” brali również udział w konkursach i zawodach na licznych zlotach, rajdach zajmując tam wielokrotnie czołowe pozycje, a klub wyróżniany był pucharami, dyplomami oraz nagrodami indywidualnymi.

Informator Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK od 2003 roku, numeru 317 redaguję Mirosław Okoński który również wydaje gazetkę klubową „W Naszym GRONIE” od 2001 roku. Także założył i prowadził stronę internetową klubu. Obecnie prowadzi ją sympatyk klubu Tomasz Okoński.

Kol. Bajda Stanisław jest autorem odznaki „Turysta Miasta i Powiatu Tychy”, po zmianie administracyjnej w naszym regionie „Tyska Odznaka Krajoznawcza”, która opracował w 2001 rroku.

Za aktywny udział w pracach nad kreowaniem pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego oraz osobiste zaangażowanie w tworzenie produktu turystycznego – wyróżniony Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego został Kazimierz Okoński, który został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, wcześniej Srebrną Honorową Odznaką PTTK. A Kol. Mazik Jan, Kasperczyk Michał, Okoński Kazimierz Dyplomami ZG PTTK.

Za przedstawioną w tym opracowaniu działalność klubu kryję się dużo pracy i zaangażowania wielu działaczy. Wszystkim należą się słowa uznania i podziękowania.

Podsumowanie konkursu: Najaktywniejszy turysta Kolarz w 2007r. Jeżeli chodzi o zdobywanie odznak Kolarskich i krajoznawczych, to największą ilość zdobytych odznak w 2007r ma:

 1. Piotr Frydrych – 35 sztuk (w roku ubiegłym również I miejsce),
 2. Stanisław Bajda – 27 sztuk,
 3. Jan Mazik – 21 sztuk.

Cykl wycieczek z serii „Poznaj Tychy i Okolice”, który cieszył się dużą popularnością również podsumowany. W kategorii „Panie” dużo problemów z rozstrzygnięciem konkursu! Dlatego też wyróżniono 4 osoby.

1 miejsce, egzekwo, pomimo dodatkowych uwarunkowań do regulaminu: Anna Pałuska – 11 wycieczek, Beata Magiera – 11 wycieczek, również 3 i 4 nie rozstrzygnięte: Agnieszka Pyś i Anna Pyś. W związku z tym przyznano dwa I miejsca. Anna Pałuska i Beata Magiera otrzymują Puchary, zaś Agnieszka Pyś i Anna Pyś Dyplomy.

W kategorii „Panowie” bez problemów:

1) Jacek Kotowski - 16 wycieczek, Puchar,
2) Grzegorz Kozyra – 14 wycieczek, Dyplom,
3) Grzegorz Parafiński – 12 wycieczek, Dyplom.

Klub nasz obchodzi w tym roku X lecie działalności, dlatego chcemy wyróżnić również innych i tak:

Za aktywną działalność na rzecz Klubu:

 1. Mirosław Okoński,
 2. Stanisław Bajda,
 3. Grzegorz Kajzer.

Za pomoc w organizacji imprez i współpracę:

 1. Osiedlowy Dom Kultury „ORION”, pani Barbara Krakowska,
 2. Szkoła Podstawowa nr 18, pani Dyrektor Dorota Grzesica,
 3. Zespół Szkół Muzycznych, pani Dyrektor Ramona Kuźnik – Glenszczyk,
 4. Muzeum Regionalne „Smolarnia”, Kobiór,
 5. Restauracja Pod Sikorką, Kobiór, p. Janosz.

Po raz pierwszy w historii klubu przyznajemy Tytuł Honorowego Członka Klubu kol. Ewaldowi Beresce, z Najserdeczniejszymi życzeniami z okazji 80-tych urodzin.

XVII Spotkanie Aktywu Kolarskiego

Spotkanie które odbyło się w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego poprzedzone było zwiedzaniem Muzeum Piwowarstwa i Muzeum Miejskiego, oraz wystawą w MDK „Tęcza” kol. Ewalda Bereski. Uczestników spotkania (około ~130 osób) powitał zespół muzyczny Big Band, który przygotował i prowadzi Jacek Dobrzański. Młodzi muzycy to uczniowie i absolwenci szkoly.

W programie spotkania:

* historia Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE”,
* wystąpienia członków Komisji Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK,
* wręczenie wyróżnień,

Każdy uczestnik otrzymał materiały promujące miasto Tychy, gazetkę klubowa, kalendarzyk i okolicznościową plakietkę z okazji 10-lecia. Poczęstunek zakonczyl spotkanie.

Wystawa w MDK „Tęcza”, „Świat Roweru Ewalda Bereski” potrwa do 21 marca.

Zebranie Zarządu


W dniu 3 lutego odbyło się Zebranie Zarządu KTK „GRONIE” oraz Komitetu Organizacyjnego Wojewódzkie Spotkanie Aktywu Turystyki Kolarskiej na którym omówiono szczegóły tego spotkania, a także:

 • X-lecia Klubu,
 • powołania Śląskiego Klubu Znakarzy,
 • oraz inne sprawy klubowe, w tym weryfikacja przodowników turystyki kolarskiej.