KTK GRONIE - strona główna
Archiwum Treenet

Archiwum Styczeń, 2008

Zebranie Zarządu


W dniu 13 stycznia 2008 roku odbyło się Zebranie Zarządu KTK „GRONIE” o/PTTK Tychy na którym omówiono najbliższy sezon turystyczny. W szczególności:

  • Wojewódzkie Spotkanie Aktywu turystyki Kolarskiej pod hasłem 10-lecie KTK „GRONIE” – organizatora tego spotkania, oraz
  • Uroczystego Spotkania Klubowego (16 lutego 2008).

Następnie ustalono kalendarz imprez masowych oraz spotkań klubowych w Osiedlowym Klubie Mieszkańców „ORION” przy ul. Orzeszkowej 2, i tak:

  1. Rozpoczęcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego – 6 kwiecień – Tychy.
  2. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej – 17-24 maj – Wieżyca-Władysławowo.
  3. Święto Roweru – 15 czerwiec – Tychy.
  4. Rodzinny Rajd Rowerowy – czerwiec – data do uzgodnienia z organizatorem, tj. MOSiR.
  5. IV Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT – 6-12 lipca – Portugalia.
  6. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK – 9-16 sierpnia – Kalety.
  7. Tyski Zlot turystów Kolarzy połączony z Klubowym Zlotem Przodowników Turystyki Kolarskiej – 23-24sierpnia.
  8. Międzynarodowy Dzień bez Samochodu – 22 września – Tychy.

Terminy Spotkań Klubowych na rok 2008:

16 luty (spotkanie uroczyste z okajzi 10-lecia Klubu), 13 marzec, 10 kwiecień, 15 maj, 12 czerwiec, 11 wrzesień, 9 październik, 13 listopad, 11 grudzień.

Na które wszystkich członków oraz sympatyków turystyki kolarskiej serdecznie Zaprasza Zarząd Klubu!